Dictionary (yoki Symbol table)

Dictionary (yoki Symbol table) – obyektlar guruhini o’zida jamlagan ma’lumot tuzilmasi. Unda o’zaro bog’langan kalit (key) va qiymat (value) guruhi saqlanadi. Dictionary’dan ma’lumotni key’ni ko’rsatgan holda olinadi.

Heapsort. Binary Heap asosida tartiblash

Heapsort – binary heap ma’lumotlar tuzilmasi asosidagi tartiblash algoritmi. Biz heap har doim ma’lum bir tartibga rioya qilishini bilganimiz uchun, uning bu hususiyatidan tartiblashda foydalanishimiz – array’ning eng katta qiymatini olib uni array’ning ohiriga qo’yib borish orqali array’ni tartiblashimiz mumkin.

Tartiblash. Mergesort

Mergesort

Mergesort tartiblash jarayonida ro’yhatni (array’ni) ikkiga bo’ladi, ikki tarafini yana ikkiga bo’ladi, ikki tarafini yana ikkiga bo’ladi, … ikki tarafda bittadan son qolguncha bo’lishda davom etadi. Keyin ularni tartiblashni boshlaydi.