Algoritmlar va ma’lumot tuzilmalari nazariyasi

Algoritmlar haqida umumiy tushunchalar:

Stack va Queue:

Union Find:

Tartiblash algoritmlari:

Aralashtirish (shuffle):

Quickselect:

Priority Queue:

Tree:

Symbol table:

Hashtable:

Graph:

Radix

Tries:

Matn ichida qidiruv:

Regular expressions:

Dynamic programming:

Geometriyada dasturlash: