Algoritm va algoritm murakkabligi

Algoritm va algoritm murakkabligi

Algoritm deb hisoblash yoki masalani yechish jarayonlarining ketma-ketligi yig’indisi tushuniladi. Algoritmlar dasturlash tiliga bog’liq bo’lmaydi, ular istalgan tilda kod yozilgan taqdirda ham bir xil natijaga olib keladigan instruksiyadir.