Greedy algoritmi

Minimum spanning tree (MST) algoritmlarini boshlashdan avval biz ular uchun umumiy algoritm – Greedy algoritmi nazariyasini ko’rib chiqamiz. Greedy har bir qadamda optimal variantni tanlab, muammoni yechishning optimal yo’lini topishga urinadi.

Graph’da bog’langan komponentlar

Connected components

Bog’langan komponentlar (Connected components, CC) deb graphdagi bir-biriga tog’ridan to’g’ri yoki oradagi vertex’lar orqali bog’langan komponentlar to’plamiga aytiladi. Amaliyotda agar ikki vertex orasida path bo’lsa, biz ularni bog’langan deb ayta olamiz.