Greedy algoritmi

Minimum spanning tree (MST) algoritmlarini boshlashdan avval biz ular uchun umumiy algoritm – Greedy algoritmi nazariyasini ko’rib chiqamiz. Greedy har bir qadamda optimal variantni tanlab, muammoni yechishning optimal yo’lini topishga urinadi.