Leetcode 1. Two Sum

Leetcode 1. Sonlardan iborat nums array va yig’indisi target berilgan. target’ni nums array’dagi qaysi sonlarning yig’indisidan iborat ekanligini topib, ularning indeksini array ko’rinishida qaytarishimiz kerak.

Dictionary (yoki Symbol table)

Dictionary (yoki Symbol table) – obyektlar guruhini o’zida jamlagan ma’lumot tuzilmasi. Unda o’zaro bog’langan kalit (key) va qiymat (value) guruhi saqlanadi. Dictionary’dan ma’lumotni key’ni ko’rsatgan holda olinadi.