Topological sort

Biz o’tgan graph masalalarida asosan undirected graph’larni ko’rib chiqdik. Aslida undirected graph directed graph’dan kodda ifodalanganda bor yo’g’i graph’dagi barcha vertex’larning ikki tomonlama (ikki yo’nalishli) bog’langani bilan farq qiladi. Shuning uchun undirected graph masalalaridagi yechimlar yoki algoritmlar direct graph uchun ham mos kelishi mumkin.