Tartiblash. Mergesort

Mergesort

Mergesort tartiblash jarayonida ro’yhatni (array’ni) ikkiga bo’ladi, ikki tarafini yana ikkiga bo’ladi, ikki tarafini yana ikkiga bo’ladi, … ikki tarafda bittadan son qolguncha bo’lishda davom etadi. Keyin ularni tartiblashni boshlaydi.