Vaqt qadri

Tom Kruz ishtirok etgan «Грань будущего» (Edge of tomorrow) kinosi yoqadi. O’lgach 24 soat orqaga qaytib qoladigan qahramon – Keyj (Kruz), har safar biror narsani o’rganib, tajribasi ortib boradi.