Kenigsbergning yetti ko’prigi

Kenigsberg (Königsberg, hozirgi Kaliningrad) shahridagi yetti ko’prikni qanday qilib bir ko’prikga ikki marta chiqmasdan bosib o’tish – qadimiy matematik masalalardan biri bo’lib, birinchi marta 1736-yilda Leonard Eyler tomonidan yechilgan. Eyler har bir ko’prikdan faqat bir marta foydalanib barcha ko’priklarni aylanib chiqish imkonsizligini isbotlab bergan.