Hash table va Javascriptda hash table’ni ifodalash

Hash table (hashtable, hash, hash map) – key’larni value juftlarini bog’laydigan ma’lumot tuzilmasi. Kodda ko’pincha assotsiativ array (Javascriptda object) ko’rinishida ifodalanadi. Hash table’ning dictionary’dan farqi – array indekslari integer bo’lib, hash funksiya yordamida generatsiya qilinadi va indekslar unikal bo’ladi.