Leetcode 1. Two Sum

Leetcode 1. Sonlardan iborat nums array va yig’indisi target berilgan. target’ni nums array’dagi qaysi sonlarning yig’indisidan iborat ekanligini topib, ularning indeksini array ko’rinishida qaytarishimiz kerak.

Hash table va Javascriptda hash table’ni ifodalash

Hash table (hashtable, hash, hash map) – key’larni value juftlarini bog’laydigan ma’lumot tuzilmasi. Kodda ko’pincha assotsiativ array (Javascriptda object) ko’rinishida ifodalanadi. Hash table’ning dictionary’dan farqi – array indekslari integer bo’lib, hash funksiya yordamida generatsiya qilinadi va indekslar unikal bo’ladi.