Depth first search algoritmi

Depth first search (DFS) algoritmi oson klassik graph algoritmlaridan biri bo’lib, u rekursiya ichida graph’dagi barcha vertex’larni tekshirib chiqishga yordam beradi. Aslida biz bu algoritmdan binary search tree’dagi barcha ma’lumotlarni ko’rib chiqish uchun foydalanib, traverse() funksiyasini yozganmiz.