Minimum edit distance

Minimum tahrirlash masofasi deb be’mani tarjima qilinadigan minimum edit distance (yoki ixtirochisi sharafiga Levenshtein distance) algoritmi ikki so’z o’rtasidagi farqlar sonini aniqlashga yordam beradi.