NFA simulyatsiyasi va API

NFA simulyatsiyasini ko’rib chiqishdan avval NFAning o’zini kodda qanday ifodalashni ko’rib chiqamiz. Avvalgi maqolada aytib o’tilganidek, NFAda 0 dan M gacha state’lar + accept state mavjud. M – bu yerda qavs ichiga olingan regular expression’dagi belgilar soni. Masalan ((A*B|AC)D) regexp uchun NFA state’lari 11 ta (10ta regexp belgi-state + 1 accept state).