Dictionary (yoki Symbol table)

Dictionary (yoki Symbol table) – obyektlar guruhini o’zida jamlagan ma’lumot tuzilmasi. Unda o’zaro bog’langan kalit (key) va qiymat (value) guruhi saqlanadi. Dictionary’dan ma’lumotni key’ni ko’rsatgan holda olinadi.