Leetcode 18. 4Sum

Bizga sonlardan iborat nums array berilgan. Ularning ichidan umumiy yig’indisi target ga teng bo’ladigan va takrorlanmaydigan kvadripletlarni topib, array ko’rinishida qaytaring.