Ternary search tries

Binary search tree

Ternary search tries (TST, uchlamchi qidiruv trie) R-way tries’dagi kamchilikka yechim o’laroq tavsiya etiladi. TSTda belgilar indeks ko’rinishida emas, node ichida saqlanadi (R-way tries’da belgilar indeks nomer sifatida saqlanardi). Shuningdek har bir node uch child’ga ega: kichikroq (chap), teng (o’rtada), kattaroq (o’ngda).

Dictionary (yoki Symbol table)

Dictionary (yoki Symbol table) – obyektlar guruhini o’zida jamlagan ma’lumot tuzilmasi. Unda o’zaro bog’langan kalit (key) va qiymat (value) guruhi saqlanadi. Dictionary’dan ma’lumotni key’ni ko’rsatgan holda olinadi.