Leetcode 14. Longest Common Prefix

Berilgan array’dagi matnlar (so’zlar) uchun umumiy bo’lgan prefiksni toping. Agar umumiy prefiks topilmasa, bo’sh string "" qaytaring.

Misol 1:

Input: strs = ["flower","flow","flight"]
Output: "fl"

Misol 2:

Input: strs = ["dog","racecar","car"]
Output: ""

Ishlash tartibi

Ikki sikl ichida array’dagi stringlarning bir pozitsiyada turgan har bir harflarini solishtirib chiqamiz. Agar ular mos kelsa, harfni prefiksga qo’shib qo’yamiz.

flower
flow
flight
prefix: f
flower
flow
flight
prefix: fl
flower
flow
flight
prefix: fl

Biror harf boshqalari bilan mos kelmasa, prefix’ni qaytarib ishni tugatamiz.

Ishlash vaqti – O(n2)

Kod