AVL-Tree ustida amallar. API yozish

AVL-Tree’ga tegishli bo’lgan amallar to’rtta – chapga burish; o’ngga burish; avval chapga, keyin o’ngga burish; avval o’ngga, keyin chapga burish. Ular haqida avvalgi maqolada to’xtalganimiz bois, bu yerda faqat kod yozish bilan cheklanamiz.