Suffix array va matnni suffix array’da qayta ishlash

Bizga N belgiga ega matndan so’zni qidirib, barcha so’zlarni topish kerak bo’lsin. To’g’ri, so’zni topadigan tayyor sub-string funksiyalar allaqachon mavjud. Ammo texnik intervyu jarayonida qo’yiladigan masalada tayyor funksiyadan foydalanmaslik kerak bo’ladi. Bunda odatiy yechim – brute-force algoritmi yordamida matndagi barcha belgilar solishtirib chiqiladi. Ishlash vaqti – O(N2), tezkor yechim emas.

MSD Radix sort

LSD Radix sort’da string key’larni o’ngdan chapga tartiblab borgan edik. Albatta, chapdan o’ngga ham tartiblab borishning ham imkoni bor. Buning uchun ro’yhatdagi key’larning bosh harfi (belgisi) bo’yicha tartiblaymiz (Key indexed counting).

LSD Radix sort

Biz o’tgan maqolada ko’rib o’tganimiz – key indexed counting tartiblash boshqa algoritmlar uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Shu jumladan, LSD (Least Significant Digit) radix sort algoritmi key indexed counting usulini bir xil uzunlikdagi tartiblanadigan string yoki integer qiymatlarning har bir belgisiga qo’llaydi.

Heapsort. Binary Heap asosida tartiblash

Heapsort – binary heap ma’lumotlar tuzilmasi asosidagi tartiblash algoritmi. Biz heap har doim ma’lum bir tartibga rioya qilishini bilganimiz uchun, uning bu hususiyatidan tartiblashda foydalanishimiz – array’ning eng katta qiymatini olib uni array’ning ohiriga qo’yib borish orqali array’ni tartiblashimiz mumkin.

Tartiblash. Mergesort

Mergesort

Mergesort tartiblash jarayonida ro’yhatni (array’ni) ikkiga bo’ladi, ikki tarafini yana ikkiga bo’ladi, ikki tarafini yana ikkiga bo’ladi, … ikki tarafda bittadan son qolguncha bo’lishda davom etadi. Keyin ularni tartiblashni boshlaydi.