Backtracking algoritmi

Backtracking – biror muammoni yechish uchun har bir ehtimoliy kombinatsiyalarni tekshirib chiquvchi va natija topilganda dasturni to’xtatuvchi rekursiv algoritm. U tree ichida qidiruv yoki tree’ning barcha uchlarini (barglarini) topish kabi amallarni bajarib, har bir tree’ning uchlarigacha tekshirib chiqadi.

Breadth first search algoritmi

Breadth first search (BFS) algoritmi graph’ning barcha vertex’larini ko’rib chiqishning yana bir yo’li bo’lib, u rekursiv algoritm hisoblanmaydi. BFS Depth first search algoritmidan farqli ravishda queue ishlatadi (DFS – stack’dan foydalanardi).

Graph ma’lumotlar tuzilmasi

Graph

Biz chiziqli bo’lmagan ma’lumotlar tuzilmasini o’rganishni boshlaganimizda, ularning bazaviy xarakteristikasini ko’rib chiqqandik: tuzilmadagi ma’lumotlar qandaydir tartibga ega emas (hech bo’lmaganda sanoq tartibiga ega emas).