Graph ma’lumotlar tuzilmasi

Graph

Biz chiziqli bo’lmagan ma’lumotlar tuzilmasini o’rganishni boshlaganimizda, ularning bazaviy xarakteristikasini ko’rib chiqqandik: tuzilmadagi ma’lumotlar qandaydir tartibga ega emas (hech bo’lmaganda sanoq tartibiga ega emas).

AVL-Tree ustida amallar. API yozish

AVL-Tree’ga tegishli bo’lgan amallar to’rtta – chapga burish; o’ngga burish; avval chapga, keyin o’ngga burish; avval o’ngga, keyin chapga burish. Ular haqida avvalgi maqolada to’xtalganimiz bois, bu yerda faqat kod yozish bilan cheklanamiz.